Vincenzo Vitelli

Professor

GCIS 139F
773-834-8829
vitelli_at_uchicago.com